Ενημέρωση από Γ. Μιχαηλίδη: "Τελειώνουν" οριστικά οι

Μέχρι τέλος του μήνα λήγει οριστικά με νόμο το θέμα της .

Μέχρι στιγμής ήταν απλά παγωμένο λόγω κατάργησης του ΣΘΙΕ. Ο νόμος δεν είχε καταργηθεί.