Δείτε συγκεντρωτικά τις ημερομηνίες εξετάσεων Γλωσσομάθειας για το 2019.
Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε στους παρακάτω συνδέσμους:
Εξετάσεις MYLE, ECCE, ECPE & MET Μαΐου 2019: Δείτε αναλυτικά εδώ
Εξετάσεις Ισπανικών DELE 2019: Δείτε αναλυτικά εδώ
Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ESB Μαΐου – Ιουνίου 2019: Δείτε αναλυτικά εδώ
Εξετάσεις Europalso Ιούνιος 2019: Δείτε αναλυτικά εδώ
Εξετάσεις Γερμανικών OSD 2019: Δείτε αναλυτικά εδώ
Εξετάσεις Ιταλικών CELI 2019: Δείτε αναλυτικά εδώ
Goethe Institut: Εξετάσεις Γερμανικών 2019: Δείτε αναλυτικά εδώ
Ημερομηνίες Εξετάσεων γλωσσομάθειας NOCN LAAS 2019: Δείτε αναλυτικά εδώ
Εξετάσεις MSU CELC & CELP Μαϊου 2019: Αιτήσεις: Δείτε αναλυτικά εδώ