Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ

Προσοχή! Υποχρέωση δήλωσης λογαριασμού POS σε ΑΑΔΕ

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολής Επαγγελματικών Λογαριασμών στο TAXIS, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  1. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής παραμένει η 12 Δεκεμβρίου 2018, αυστηρά.
  2. Αν και στο site αναγράφεται ότι «η εφαρμογή παραμένει ανοικτή έως το τέλος του έτους», εν τούτοις οποιαδήποτε υποβολή πέραν τις καταληκτικής ημερομηνίας, (ήτοι 12/12/2018), επισύρει τα κάτωθι πρόστιμα:
    1. Αυτοτελές πρόστιμο ύψους €100,00 ή
    2. Σε περίπτωση ελέγχου, κατά την περίοδο 13/12-31/12/2018, (περίοδο που η εφαρμογή παραμένει «ανοικτή»), πρόστιμο ύψους €1.000,00.
  3. Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η εφαρμογή θα «κλείσει» από 01/01/2019 και δεν θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής.

Για να διαβάσετε την Απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε, πατήστε εδώ.