Οκτώ οδηγίες για τη διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων, τους επιτηρητές, την κατανομή των μαθητών στις αίθουσες, τη λήψη θεμάτων (VBI) και τη διακίνηση των γραπτών εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Α) Κατανομή των μαθητών στις αίθουσες.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες στα Ε.Κ. θα γίνεται πρώτα κατά Λύκειο προέλευσης και μετά κατά μάθημα και αλφαβητικά.

Κατά την εξέταση του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και του μαθήματος επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας οι υποψήφιοι θα τακτοποιηθούν στις αίθουσες αλφαβητικά ανεξάρτητα Κατεύθυνσης ενώ τις υπόλοιπες ημέρες οι υποψήφιοι θα τακτοποιηθούν αλφαβητικά κατά Κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων, κατά τη δεύτερη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι εξετάζονται, ανάλογα με την επιλογή τους, στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου. Σύμφωνα με το αναβαθμισμένο πρόγραμμα της Εταιρείας «ΕΠΑΦΟΣ» που σας έχει αποσταλεί και προκειμένου η αρίθμηση των τετραδίων των ως άνω μαθημάτων να είναι συνεχής, παρακαλούμε κατά την εξέταση των τεσσάρων αυτών μαθημάτων Γενικής Παιδείας οι υποψήφιοι να τακτοποιηθούν στις αίθουσες κατά μάθημα και αλφαβητικά.

Εφόσον έχει ορισθεί σε συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ να εξετάζονται και υποψήφιοι άλλου ΓΕΛ ή υποψήφιοι ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) από ένα ή περισσότερα ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι αυτοί τοποθετούνται σε διαφορετική αίθουσα κατά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Στην περίπτωση όμως που πρόκειται για μικρό αριθμό υποψηφίων από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αυτοί τοποθετούνται στην τελευταία αίθουσα των υποψηφίων του προηγούμενου ΓΕΛ, εφόσον υπάρχει χώρος, με την επισήμανση να διατηρηθεί απόσταση μεταξύ τελευταίου υποψήφιου του ενός Λυκείου με τον πρώτο υποψήφιο του επόμενου Λυκείου, ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση των αριθμητηρίων που είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από διαφορετικά Λύκεια, αφού πρώτα τακτοποιηθούν κατά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), κατανέμονται κατά μάθημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω.

Τέλος επισημαίνεται ότι σε Ε.Κ. που εξετάζονται και υποψήφιοι εσπερινών Λυκείων, θα αποσταλούν 2 σειρές θεμάτων (1 για τα ημερήσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ και 1 για τα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄), με σαφέστατη διάκριση σε κάθε σελίδα. Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή κατά την αντιπαραβολή, συρραφή και διανομή των θεμάτων, ώστε κάθε υποψήφιος να πάρει τα ανάλογα θέματα.

Β) Διάθεση καθηγητών Πληροφορικής στα Βαθμολογικά ή τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα

Κατά την ενημερωτική συνάντηση των Προέδρων των Βαθμολογικών Κέντρων, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, τέθηκε μεταξύ των άλλων και το πρόβλημα της δυσκολίας εξεύρεσης εξεταστών και ιδιαίτερα καθηγητών πληροφορικής, για τις επιτροπές εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για το λόγο αυτό ο ένας τουλάχιστον από τους δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων (VBI) στις Λυκειακές επιτροπές (αριθμ. Φ.252/37642/B6/3-4-2012 εγκύκλιος ΑΔΑ:Β4ΩΕ9-503), μπορεί να είναι καθηγητής Πληροφορικής Γυμνασίου. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια εξεύρεσης καθηγητών της Πληροφορικής του Λυκείου από τους Προέδρους των Βαθμολογικών και Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, για τις ανάγκες των Κέντρων αυτών .

Γ) Λειτουργία συστήματος λήψης θεμάτων (VBI).

‘Οσον αφορά στο σύστημα λήψης των θεμάτων (VBI) και τον Η/Υ των Ε.Κ., οι ίδιοι οι πρόεδροι των ΛΕΕ μεριμνούν, ώστε:

- ο Η/Υ που είναι συνδεδεμένος με το σύστημα VBI να μην χρησιμοποιείται σε άλλες εργασίες σε όλο το διάστημα των εξετάσεων, να μην έχει καμμία διαδικτυακή σύνδεση (τοπικού δικτύου ή internet) και να μην γίνονται επεμβάσεις στο λογισμικό που διαθέτει, χωρίς την πρότερη ενημέρωση των τεχνικών υποστήριξης του συστήματος στο Υπουργείου Παιδείας.

- η τηλεφωνική γραμμή του MODEM να μην χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

- να γίνεται πολύ προσεκτική αντιπαραβολή των θεμάτων, όπως αυτά εμφανίζονται στην οθόνη του Η/Υ και όπως εμφανίζονται στην εκτύπωση ειδικά σε θέματα με πίνακες, διαγράμματα, πολυτονικό σύστημα κλπ.

- να παραληφθούν τα αντίστοιχα θέματα για ημερήσιους και εσπερινούς υποψηφίους, εφόσον στο Ε.Κ. εξετάζονται και εσπερινοί υποψήφιοι.

Από την Δευτέρα 21-5-2012, πρώτη ημέρα των εξετάσεων ΓΕΛ, και κάθε ημέρα εξέτασης, οι χειριστές πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους στις 06:15 και το σύστημα να είναι σε ετοιμότητα 06:30, προκειμένου να γίνονται οι δοκιμαστικές εκπομπές μηνυμάτων μέχρι την ώρα αποστολής των θεμάτων στα Ε.Κ. (08:30).


Δ) Ορισμός επιτηρητών.

Λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε κατά την κατανομή των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα οι μεγαλύτερες αίθουσες κάθε εξεταστικού κέντρου, προκειμένου να απασχοληθεί ο απολύτως απαραίτητος αριθμός επιτηρητών.

Επίσης, κατά τον ορισμό των επιτηρητών για την εξέταση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Βαθμολογικά και Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, παρακαλούμε ο αριθμός των επιτηρητών που θα οριστούν να είναι ο απολύτως αναγκαίος.

Ε) Διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 60/2006, οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών.

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους.

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο εντός του εξεταστικού κέντρου (κτιριακό συγκρότημα και αύλειος χώρος) οποιουδήποτε άλλου εκτός των εξεταζομένων, των μελών και λοιπού προσωπικού των οικείων επιτροπών, του βοηθητικού προσωπικού και των επιτηρητών. Εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση παροχής έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας μετά από σχετική πρόσκληση της επιτροπής.

Τέλος, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η γνωστοποίηση των θεμάτων σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.

ΣΤ) Χαρτί millimetre – μαύρα αυτοκόλλητα.

Όπως γνωρίζετε, έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των τετραδίων που θα χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2012 .

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο φύλλο του τετραδίου είναι χρώματος κυανού (ανοικτό μπλε) και το χαρτί είναι διαιρεμένο σε χιλιοστά (millimetre), ώστε να χρησιμοποιηθεί από τους υποψηφίους, εφόσον ζητηθεί σχεδίαση σχεδιαγράμματος, πίνακα κοκ. Το millimetre χαρτί στην περίπτωση αυτή θα αποτελεί μέρος των απαντήσεων του υποψηφίου, ο οποίος θα πρέπει να παραπέμπει από το αρχικό μέρος των απαντήσεών του στο millimetre χαρτί με σαφή ένδειξη για τον αριθμό του ερωτήματος που απαντά. Διευκρινίζεται ότι τα αμέσως προηγούμενα φύλλα (πριν το millimetre) του τετραδίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο ως πρόχειρο, αφού αναγράψει σαφώς την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιήσει ως πρόχειρες, οι οποίες δεν βαθμολογούνται σε καμμία περίπτωση.

Παράλληλα πρέπει να ενημερωθούν οι επιτηρητές ότι μόνο στα μαθήματα που θα ζητείται από την εκφώνηση ή από τις οδηγίες των θεμάτων να χρησιμοποιηθεί το millimetre, κατά την παραλαβή των γραπτών από τους υποψηφίους θα υπογράφουν δύο φορές, δηλαδή στο τέλος των απαντήσεων και στο τέλος των τυχόν απαντήσεων στο millimetre, όπως θα τους υποδειχτούν από τους υποψηφίους, διαγράφοντας χιαστί τα κενά τόσο στις απαντήσεις όσο και στο millimetre. Στα υπόλοιπα μαθήματα που δεν θα ζητείται από τα θέματα η χρήση του millimetre, οι επιτηρητές θα το αγνοούν παντελώς και άρα θα υπογράφουν μόνο μία φορά.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο τα φετινά μαύρα αυτοκόλλητα που είναι τυπωμένα στις σωστές διαστάσεις των τετραδίων.

Ζ) Αποκατάσταση τυχόν λαθών στα Ε.Ε.Κ. ή στα Β.Κ.

Απαντώντας σε ερωτήματα προέδρων Ε.Ε.Κ. ή στα Β.Κ., σχετικά με την αποκατάσταση τυχόν λαθών που εντοπίζονται κατά τον οπτικό έλεγχο ή κατά την καταχώριση της βαθμολογίας, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στην Φ.251/45734 /Β6 /24-4-2012 εγκύκλιό μας.

Η) Διακίνηση των γραπτών


Για τη συσκευασία και τη διακίνηση των γραπτών σας έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την Φ.251/ 52366 /Β6 /9-5-2012 (ΑΔΑ: Β4919-Ξ9Δ) εγκύκλιό μας, όπου διασαφηνίζεται ότι τα γραπτά δοκίμια όλων των εξεταζομένων στο συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο, ακόμη και στην περίπτωση που τα Λύκεια προέλευσής τους ανήκαν σε διαφορετικό (πρώην) Γραφείο από αυτό του Ε.Κ., βαθμολογούνται στο Β.Κ. στο οποίο βαθμολογούνται τα γραπτά του Γραφείου Δ.Ε. στο οποίο ανήκει το Εξεταστικό Κέντρο.

Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων προς τα Β.Κ. θα γίνει κυρίως με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να γίνεται χρήση των άλλων τρόπων μεταφοράς , όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, και εφόσον η αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μας έχει ήδη ενημερώσει ότι τα γραπτά θα διακινηθούν με άλλο τρόπο


esos.gr