Oι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια διαδικασία, που απασχολεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Κατά κύριο λόγο τους μαθητές, τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς αλλά και όλους όσοι εργάζονται ώστε να ολοκληρωθούν, έτσι όπως ορίζει ο νόμος.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι μόλις κάνουν μια πρώτη ανάγνωση νομίζουν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν ούτε σε μία ερώτηση. Η εκτίμηση αυτή συνήθως είναι λανθασμένη. Ο πανικός είναι αυτός που δημιουργεί παροδικό κενό... μνήμης. Χαλαρώστε και σιγά σιγά ξεκινήστε από τις ερωτήσεις που σας φαίνονται ευκολότερες.

Τη μεγαλύτερη ευθύνη, όμως, έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, που φροντίζουν ώστε όλα να λειτουργήσουν στην εντέλεια, καθώς από αυτή τη διαδικασία κρίνεται το μέλλον χιλιάδων παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό τα πάντα έχουν προβλεφθεί και όλοι όσοι εμπλέκονται ενεργά με τους διαγωνισμούς δέχονται αυστηρές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν πιστά.

Αυστηρά μέτρα λαμβάνονται και για τη βαθμολόγηση των γραπτών. Τα γραπτά των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις μεταφέρονται σε ειδικά βαθμολογικά κέντρα, προκειμένου να βαθμολογηθούν από τους καθηγητές και βέβαια αυτή είναι η πιο σημαντική διαδικασία των εξετάσεων, αφού από αυτή κρίνεται το μέλλον χιλιάδων παιδιών.

Γι' αυτό τον λόγο άλλωστε οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας συνιστούν προς τους βαθμολογητές να κάνουν με υψηλό αίσθημα ευθύνης τη δουλειά τους και να βαθμολογούν ακριβώς όπως ορίζει ο νόμος προκειμένου να μην υπάρχουν αδικίες. Γι' αυτό τον λόγο άλλωστε έπειτα από την εξέταση κάθε μαθήματος ακολουθεί πειραματική βαθμολόγηση, η οποία γίνεται το πρωί ή το απόγευμα της άλλης μέρας από αυτήν που εξετάστηκε το μάθημα.

Posted Image

Εφόσον μάλιστα από την πειραματική βαθμολόγηση προκύπτουν ανάγκες διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή των εξετάσεων, οι καθηγητές διατυπώνουν σχετικές ερωτήσεις τις οποίες στέλνουν στην Επιτροπή με φαξ ή e-mail. H κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά τις 12 το μεσημέρι της μεθεπόμενης μέρας από αυτή που πραγματοποιήθηκε η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος, ώστε να δίνεται ο αναγκαίος χρόνος για την παραλαβή από όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα των διευκρινήσεων που ενδεχομένως θα παρασχεθούν από την Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων.

Αν κάποιο μάθημα εξετάζεται Παρασκευή πρωί, η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα λειτουργίας του Βαθμολογικού Κέντρου (το Σάββατο) και η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει τη Δευτέρα. Αν κάποιο μάθημα εξετάζεται Σάββατο πρωί, η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται τη Δευτέρα και η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά τις 12 την Τρίτη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κανονική βαθμολόγηση νωρίτερα.

Posted Image

Επαναληπτικές λόγω ανωτέρας βίας

Αν ένας μαθητής προσέλθει στο εξεταστικό κέντρο μετά την ανακοίνωση των θεμάτων δεν γίνεται δεκτός στην αίθουσα. Οι υποψήφιοι οι οποίοι, λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, δεν λάβουν μέρος στις εξετάσεις αυτές ή διακόψουν την εξέτασή τους έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν την προσπάθειά τους μέσα στον Ιούνιο. Για να πάρουν όμως μέρος στις νέες εξετάσεις θα πρέπει μέσα σε τρεις μέρες από την ημερομηνία λήξης των Πανελλαδικών να καταθέσουν στον διευθυντή του λυκείου δικαιολογητικά ασθενείας από δημόσιο νοσοκομείο από τα οποία να προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Posted Image

Μέτρα για το αδιάβλητο της διαδικασίας

Eπειδή κατά το παρελθόν έχουν δημιουργηθεί παρατράγουδα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων όπως για παράδειγμα είχε γίνει με τη διαρροή θεμάτων στο Διαδίκτυο ακόμη και με λανθασμένες βάσεις εισαγωγής που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας έχουν ληφθεί επιπρόσθετα μέτρα με δεδομένο ότι κανείς δεν επιθυμεί να πληγεί το αδιάβλητο των Πανελλαδικών. Για παράδειγμα:
 • Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης στις εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ως τελικός βαθμός του γραπτού υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο μεγαλύτερων βαθμών, αντί του μέσου όρου των τριών που ίσχυε παλιότερα.

 • Υπάρχουν οδηγίες για την αυστηρή επιλογή του απαραίτητου προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες των γενικών εξετάσεων (βαθμολογητές, αναβαθμολογητές, συντονιστές των διαδικασιών αναβαθμολόγησης), έτσι ώστε το γραπτό να βαθμολογείται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στις ορθές απαντήσεις.

 • Οι πρόεδροι των Βαθμολογικών Κέντρων αλλά και των Νομαρχιακών Επιτροπών δεν πρέπει να έχουν συγγένεια έως και τρίτου βαθμού με οποιονδήποτε υποψήφιο δίνει εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τώρα το κώλυμα της συγγένειας περιοριζόταν μόνο στην περιφέρεια λειτουργίας του Βαθμολογικού Κέντρου.

 • Υπάρχει γενική και διαφορετική ανακατανομή των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα, κυρίως των Γενικών Λυκείων με στόχο να ελαχιστοποιούνται έως και να εξαφανίζονται οι πιθανότητες να γνωρίζει ο βαθμολογητής τίνος υποψηφίου το γραπτό διορθώνει.

 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα υποψηφίων με κινητά. Το υπουργείο έχει εφοδιαστεί με ειδικές συσκευές αδρανοποίησης τη κινητής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Τι ισχύει για όσους αντιγράφουν
 • Αν ο μαθητής που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο αντιγραφής ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον μαθητή και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο της μέλη και τον γραμματέα αυτής.

  Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.


 • Αν πρόκειται για μάθημα που εξετάζεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με απόφαση του διευθυντή του Λυκείου και έπειτα από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα, το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

  Στη Λυκειακή επιτροπή συμμετέχει ο διευθυντής του Λυκείου, οι επιτηρητές και οι διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα.

Μην κουράσεις τον βαθμολογητή

Οι βαθμολογητές κουράζονται όταν παίρνουν στα χέρια τους ένα γραπτό το οποίο έχει άσχημη εικόνα. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάνουν το ανθρώπινο λάθος τους ακόμη και στη βαθμολόγηση. Για τον λόγο αυτό να ξέρετε ότι ένα γραπτό το οποίο έχει καλή εμφάνιση βοηθάει στο να το δει ο βαθμολογητής με «καλό μάτι». Να έχετε, λοιπόν, στο μυαλό σας ότι η άρτια αρχιτεκτονική του γραπτού (τάξη, αισθητική, ευανάγνωστες απαντήσεις) υποσυνείδητα προϊδεάζει θετικά τον βαθμολογητή. Επίσης όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται με σαφήνεια, χωρίς πλεονασμούς, και πληροφορίες που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα. Οσο σαφείς και απλά διατυπωμένες είναι οι ερωτήσεις, άλλο τόσο απλά πρέπει να δίνονται και οι απαντήσεις. Λίγα λόγια και καλά, λοιπόν, και καθαρό γραπτό χωρίς σημειώσεις, μουντζούρες και ορνιθοσκαλίσματα!

Τι πρέπει να προσέξετε όταν πάρετε τα θέματα

Η στιγμή που τα θέματα των εξετάσεων φτάσουν στα χέρια σας σίγουρα είναι και η δυσκολότερη.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι μόλις κάνουν μια πρώτη ανάγνωση νομίζουν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν ούτε σε μία ερώτηση. Η εκτίμηση αυτή συνήθως είναι λανθασμένη.

Ο πανικός είναι αυτός που δημιουργεί παροδικό κενό... μνήμης. Χαλαρώστε και σιγά σιγά ξεκινήστε από τις ερωτήσεις που σας φαίνονται ευκολότερες. Αυτό θα σας δώσει κουράγιο για να συνεχίσετε. Διαβάστε με μεγάλη προσοχή τα θέματα και μη βιάζεστε να δώσετε απαντήσεις. Πάντα χρειάζεται και μια δεύτερη σκέψη. Στο τέλος κάντε έλεγχο εάν απαντήσατε όλα τα ζητήματα.

Να ξέρετε ότι δεν είναι δυνατόν να γράψετε άριστα σε όλα τα μαθήματα.

Κάπου οι επιδόσεις σας θα είναι χαμηλότερες. Μην απογοητευτείτε και μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια.

Συνεπώς: Πηγαίνετε στις εξετάσεις με ηρεμία. Ό,τι και να γίνει να θυμάστε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας.

Διατηρήστε τη φόρμα και την ψυχραιμία σας
 • Οι μέρες των Πανελλαδικών διαρκούν αρκετά γι' αυτό, πέρα από την ψυχραιμία σας, πρέπει να διατηρήσετε τη φόρμα σας και να μη σας καταβάλει η σωματική κούραση.

 • Να ξέρετε ότι δεν είναι εφικτό σε όλα τα μαθήματα να έχετε τέλειες επιδόσεις. Αν σε κάποιο μάθημα δεν τα καταφέρετε καλά, συνεχίστε... δυνατά στο επόμενο.

 • Οι καθημερινές επαναλήψεις είναι ωφέλιμες αλλά με μέτρο.

 • Τουλάχιστον δέκα ώρες πριν από τις εξετάσεις της ημέρας πρέπει να έχετε σταματήσει το διάβασμα. Και το κυριότερο, μην προσπαθήσετε την τελευταία στιγμή πριν πάτε στο εξεταστικό κέντρο να λύσετε καινούργιες ασκήσεις.

 • Οι συζητήσεις με συμμαθητές και φίλους για πιθανά θέματα, το μόνο που θα πετύχουν είναι να σας αγχώσουν.Καλύτερα να συζητάτε για τον καιρό και τις διακοπές που έρχονται.

Τα SOS για την ώρα της εξέτασης

Τρεις ώρες που καθορίζουν, πολλές φορές, μια ολόκληρη ζωή είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μια απλή ατυχία μπορεί να στοιχίσει στον νέο άνθρωπο, ακόμη και σε αυτόν που έχει μοχθήσει πολύ στο διάβασμα, να χάσει τη σχολή που επιθυμεί ή ακόμη και την εισαγωγή του σε οποιαδήποτε άλλη σχολή.

Οι εξετάσεις αυτές είναι σκληρές και άκρως ανταγωνιστικές και πάρα πολλά πράγματα κρίνονται και από τις λεπτομέρειες. Οι τρεις αυτές ώρες, λοιπόν, είναι εξαιρετικά κρίσιμες και από την ώρα που θα γίνει η εκφώνηση των θεμάτων μέχρι τη στιγμή που θα δώσετε το γραπτό σας πρέπει να ακολουθήσετε πιστά κάποιους κανόνες ώστε να μεγιστοποιήσετε τις επιδόσεις σας και να έχετε τα θεμιτά αποτελέσματα.
 • Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ: Είναι σύνηθες όταν οι υποψήφιοι παίρνουν στα χέρια τους τα θέματα να νομίζουν ότι δεν ξέρουν τίποτα απολύτως. Συνήθως είναι μια λανθασμένη πρώτη εντύπωση, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στο άγχος.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ: Μετά την πρώτη γρήγορη ανάγνωση όλων των θεμάτων, επιδιώκουμε τη διερεύνηση των ζητουμένων. α) Διαβάζουμε προσεκτικά κάθε θέμα 2-3 φορές. β) Επισημαίνουμε τις λέξεις-κλειδιά, γ) Χωρίζουμε σε σκέλη τα ζητούμενα, εφόσον υπάρχουν, γράφοντας 1, 2...3. Επαληθεύουμε ότι κατανοήσαμε το θέμα.

 • Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ: Δεν μένουμε σε κάτι που μας δυσκολεύει πολύ την ώρα της εξέτασης. Προχωράμε, απαντάμε σε ό,τι ξέρουμε και μετά αφοσιωνόμαστε σε αυτό.ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ: Οργανώνουμε το υλικό της απάντησης που θα δώσουμε. Προσπαθούμε να είναι σαφώς διατυπωμένες οι απαντήσεις μας. Τα γράφουμε όλα, γιατί στις εξετάσεις δεν υπάρχουν αυτονόητα. Με άλλα λόγια, «τα ευκόλως εννοούμενα δεν παραλείπονται».

 • ΕΛΕΓΧΟΣ: Ο έλεγχος των απαντήσεων που δίνονται είναι απαραίτητος. Απαραίτητο είναι ακόμη να ελεγχθεί εάν έχουν καθαρογραφεί όλες οι απαντήσεις από το πρόχειρο στο καθαρό. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξαν περιπτώσεις που υποψήφιοι δεν ήταν σίγουροι για την ορθότητα των απαντήσεών τους στο πρόχειρο ή ξέχασαν να τις μεταφέρουν στο καθαρό

Χρήσιμες πληροφορίες

Σήμερα το «Έθνος-Παιδεία» σας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες αλλά και συμβουλές για τη δύσκολη ώρα των διαγωνισμών. Ξεκινώντας από τα άκρως απαραίτητα έχουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Τι επιτρέπεται

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του όταν φτάσει στο εξεταστικό κέντρο:
 • Το δελτίο εξεταζόμενου,

 • Την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο.

 • Δυο στυλό διαρκείας (χρώματος μπλε ή μαύρου), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα.

 • Επίσης, εφόσον κάποιος το επιθυμεί, μπορεί να έχει μέσα στην αίθουσα και από ένα θερμός με νερό ή αναψυκτικό.

Τι απαγορεύεται
 • Στα εξεταστικά κέντρα θα υπάρχουν ειδικά μηχανήματα «κόφτες» για τα κινητά.

 • Για να μη βρεθείτε όμως μπλεγμένοι, αφού η χρήση τους απαγορεύεται, το καλύτερο θα ήταν να το αφήσετε στο σπίτι και σε καμία περίπτωση μη διανοηθείτε να το κρύψετε πάνω σας. Αν σας εντοπίσουν, το πρόβλημα με το οποίο θα βρεθείτε αντιμέτωποι θα είναι σοβαρό.

 • Τα ίδια ισχύουν για τα σκονάκια και για την αντιγραφή.

 • Ο νόμος λέει ότι μαθητής που αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο, σημειώσεις ή από το γραπτό δοκίμιο άλλου συμμαθητή του, που δολιεύεται την εξέταση και γενικώς δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των επιτηρητών απομακρύνεται από την αίθουσα και το γραπτό του μηδενίζεται.

 • Τέλος δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικών μηχανών και διορθωτικού (blanco).

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

ethnos.gr