Με στόχο τη σύνδεση του Α.Π.Θ. με τους χιλιάδες επιστήμονες που προήλθαν από το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας και οι οποίοι διακρίθηκαν στους τομείς της ακαδημαϊκής, επιστημονικής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας, οι Πρυτανικές Αρχές αποφάσισαν την ίδρυση του πρώτου Συλλόγου Αποφοίτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Καλούνται όλοι οι απόφοιτοι του Ιδρύματος να συμμετάσχουν στην πρώτη συνάντηση των μελών του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., για τη συγκρότηση του πρώτου Ιδρυτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Σε περίπτωση αδυναμίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο Σύλλογο, επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 2310996751 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση alumni@auth.gr

esos.gr