Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία | Σελίδα 36

  • Από το 2014 καταργείται η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων

    Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

    Η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων θα καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με όσα ορίζει το το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών στο άρθρο «Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής». Συγκεκριμένα, από 1η Ιανουαρίου 2014 παύει να ισχύει η παρακάτω παράγραφος: «Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος: α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου.

  • ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗ. ΝΕΑ ΣΥΛΛΗΨΗ

    Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

    Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι προσπάθειες του ΟΣΔΕΛ για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης αναπαραγωγής και πώλησης κλεψίτυπων αντιτύπων βιβλίων από φωτοτυπικά καταστήματα. Κλιμάκιο του ΟΣΔΕΛ με τη συνεργασία της Ασφάλειας Αττικής έκαναν έφοδο σε φωτοτυπικό κατάστημα της οδού Σόλωνος την Πέμπτη 11-10-12, την ώρα που ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προχωρούσε στην αναπαραγωγή δύο κλεψίτυπων αντιτύπων βιβλίων.

Back to Top