Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία | Σελίδα 36

 • Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων - Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Όπως είναι γνωστό από την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών. Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την.

 • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας – Έξι διαπιστώσεις που «καίνε»

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Σύμφωνα με την από 28-1-2011 εισήγηση της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση της τότε υπουργού Αννας Διαμαντοπούλου και ανέλαβε να προτείνει λύσεις για τη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος των πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας, διαπιστώθηκε: 1.Ελλειψη νομοθετικού πλαισίου για προσδιορισμό των φορέων πιστοποίησης 2.Ελλειψη κριτηρίων αναγνώρισης συστημάτων πιστοποίησης 3. Έλλειψη ορισμού του όρου «Πιστοποιητικό» 4.

 • Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του ΟΑΕΔ

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Ειδικό βοήθημα, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου. Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος.

 • Νέα Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Με Δελτίο Τύπου του Ι.Κ.Α που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στις 17/10/2012 και αναφέρεται στον Ν.4087/16.10.2012, παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες του οργανισμού, να προχωρήσουν σε τακτοποίηση αυτών με την επιλογή ενός εκ των δύο παρακάτω δυνατοτήτων: 1) Ένταξη οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού - με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης δόσης στις 31/07/2012.

 • Από το 2014 καταργείται η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων θα καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με όσα ορίζει το το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών στο άρθρο «Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής». Συγκεκριμένα, από 1η Ιανουαρίου 2014 παύει να ισχύει η παρακάτω παράγραφος: «Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος: α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου.

 • ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗ. ΝΕΑ ΣΥΛΛΗΨΗ

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι προσπάθειες του ΟΣΔΕΛ για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης αναπαραγωγής και πώλησης κλεψίτυπων αντιτύπων βιβλίων από φωτοτυπικά καταστήματα. Κλιμάκιο του ΟΣΔΕΛ με τη συνεργασία της Ασφάλειας Αττικής έκαναν έφοδο σε φωτοτυπικό κατάστημα της οδού Σόλωνος την Πέμπτη 11-10-12, την ώρα που ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προχωρούσε στην αναπαραγωγή δύο κλεψίτυπων αντιτύπων βιβλίων.

Back to Top