Νομοθεσία | Σελίδα 5

 • Ψηφιακά Δικαιώματα και Πληροφοριακό Σύνταγμα

  Νομοθεσία

  Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) επεκτείνει και εκδημοκρατίζει τη δημόσια σφαίρα. Το διαδίκτυο, που αποτελεί βασικό πυλώνα της, συμβάλλει στη συγκρότηση ενός νεοπαγούς δημοσίου χώρου διαδραστικής επικοινωνίας σε συνθήκες ισότητας και ελευθερίας. Το δίκαιο διεισδύει στην ΚτΠ για να περιφρουρήσει καθώς και να μετουσιώσει τέτοιες ακριβώς δυνατότητες και προοπτικές.

 • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

  Νομοθεσία

  6/9/12 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ - Υπουργική Απόφαση 18/6/12 Υπουργείο Παιδείας – Διδασκαλία μαθημάτων Α’ και Β’ Ξένης γλώσσας στα Δημοτικά 3/5 Ανακοίνωση για τη Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά για το σχ. έτος 12-13 2/4 Εγκύκλιος και Υπουργική απόφαση για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά – Λήξη 31 Μαϊου 2012 1/4 Καμπάνια : Η Άνοιξη των Ξένων Γλωσσών.

 • Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων - Πτυχία εξωτερικού

  Νομοθεσία

  Ρεπορτάζ KxgHellas.gr Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων ( Για όλα τα δικαιολογητικά Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και την διαδικασία πατήστε εδώ ) Στο πλαίσιο των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία είναι τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούνται επί της εθνικής επικράτειας.

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

  Νομοθεσία

  Τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις αλλά και το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, παρουσιάζει το σημερινό «ΕΘΝΟΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ». Αναγνώριση τίτλου σπουδών με 9 βήματα Οι διαδικασίες για την αναγνώριση προπτυχιακών τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 • Γνώση Η/Υ - Αναγνώριση ΑΣΕΠ

  Νομοθεσία

  Ρεπορτάζ KxgHellas.gr ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).

 • ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ

  Νομοθεσία

  Οι δημόσιοι εκπ/κοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών , όπως επίσης απαγορεύεται η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων . Η παράβαση των παραπάνω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ.9, του Νόμου 3528/2007 (Υ.Κ.) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων: · Επισύρει φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη · Συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης.

Back to Top