Κέντρα Ξένων Γλωσσών | Σελίδα 36

  • Φροντιστήρια ή ιδιαίτερα;

    Κέντρα Ξένων Γλωσσών

    Φροντιστήρια ή ιδιαίτερα; Δεδομένης της αναγκαιότητας εκμάθησης ξένων γλωσσών, ως προϋπόθεσης επένδυσης για το αύριο των νέων, η αγωνία και ο προβληματισμός των γονέων εντείνονται, όταν καλούνται να λάβουν τη σωστή απόφαση αναφορικά με τον ιδανικό τρόπο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που θα παράσχουν στο παιδί τους. Θέματα όπως χρόνος – μέθοδος εκμάθησης, οικονομική επιβάρυνση, ποιότητα διδασκαλίας.

  • Περί του φροντιστηρίου στο διαδίκτυο

    Κέντρα Ξένων Γλωσσών

    Φροντιστηριακές ασκήσεις για την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων, δωρεάν στο διαδίκτυο, προσφέρει το υπουργείο Παιδείας και το διαφημίζει με το σλόγκαν «αλλάζουμε την παιδεία, αλλάζουμε την Ελλάδα»! Δηλαδή, ποια είναι η... αλλαγή της παιδείας για την οποία περηφανεύεται το υπουργείο; Οτι το Λύκειο είναι προθάλαμος των πανελλαδικών και αποκλειστικά προσανατολισμένο σε αυτές;.

Back to Top