Κέντρα Ξένων Γλωσσών | Σελίδα 34

 • ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ : ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ

  Κέντρα Ξένων Γλωσσών

  Οι διοικητικές διαδικασίες της χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

 • Οι μαθητές προτιμούν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

  Κέντρα Ξένων Γλωσσών

  Έντονο ενδιαφέρον για εκμάθηση γλωσσών που δεν συνηθίζονται στη χώρα μας Ο περισσότερο «φορτωμένος» μήνας είναι για τους μαθητές κυρίως αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, ο Μάιος καθώς πρέπει να αντεπεξέλθουν στις εξετάσεις τόσο στο σχολείο, στις πανελλαδικές αλλά και των ξένων γλωσσών. Με δεδομένο ότι όλες οι εξετάσεις είναι βαρύνουσας σημασίας για τα παιδιά και το μέλλον τους, είναι ένας μήνας «δύσκολος» για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες.

 • Φροντιστήρια ή ιδιαίτερα;

  Κέντρα Ξένων Γλωσσών

  Φροντιστήρια ή ιδιαίτερα; Δεδομένης της αναγκαιότητας εκμάθησης ξένων γλωσσών, ως προϋπόθεσης επένδυσης για το αύριο των νέων, η αγωνία και ο προβληματισμός των γονέων εντείνονται, όταν καλούνται να λάβουν τη σωστή απόφαση αναφορικά με τον ιδανικό τρόπο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που θα παράσχουν στο παιδί τους. Θέματα όπως χρόνος – μέθοδος εκμάθησης, οικονομική επιβάρυνση, ποιότητα διδασκαλίας.

 • Περί του φροντιστηρίου στο διαδίκτυο

  Κέντρα Ξένων Γλωσσών

  Φροντιστηριακές ασκήσεις για την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων, δωρεάν στο διαδίκτυο, προσφέρει το υπουργείο Παιδείας και το διαφημίζει με το σλόγκαν «αλλάζουμε την παιδεία, αλλάζουμε την Ελλάδα»! Δηλαδή, ποια είναι η... αλλαγή της παιδείας για την οποία περηφανεύεται το υπουργείο; Οτι το Λύκειο είναι προθάλαμος των πανελλαδικών και αποκλειστικά προσανατολισμένο σε αυτές;.

Back to Top