Δευτεροβάθμια | Σελίδα 3

 • Δείτε τις προϋποθέσεις για ξένες γλώσσες σε Γυμνάσια και Λύκεια

  Δευτεροβάθμια

  Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία ενός τμήματος ξένης γλώσσας στην Α τάξη των γενικών λυκείων είναι δεκατέσσερις, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας. Ωστόσο σε απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι τα τμήματα συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών σε περίπτωση όμως που ο.

 • Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο σε επίπεδα

  Δευτεροβάθμια

  Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του N. 1566/85 (Α΄167) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του N. 2525/1997 (Α΄ 188). 2. Τη με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • Τί ισχυει για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

  Δευτεροβάθμια

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 2. Την υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • Η κινεζική γλώσσα στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

  Δευτεροβάθμια

  Στόχος η ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων ανάμεσα σε Ελλάδα και Κίνα ώστε να καλλιεργηθεί μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης των δυο λαών Συνέχιση του προγράμματος διδασκαλίας της Κινεζικής γλώσσας στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, ύστερα από την επιτυχία του προγράμματος και το ενδιαφέρον των μαθητών. Τη συνέχιση του προγράμματος για τη διδασκαλία της Κινεζικής γλώσσας στα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια.

 • Τι ισχύει για την επιλογή Β’ Ξένης Γλώσσας στο γυμνάσιο και λύκειο

  Δευτεροβάθμια

  Δ. Τηλαβερίδης: Επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Αξιότιμοι Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων, Με την επιστολή μου αυτή παρατίθενται ορισμένες εγκύκλιοι που αφορούν στο αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών μας στην επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. Επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α.

 • Επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

  Δευτεροβάθμια

  Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους (αριθ. πρωτ.120303/Γ2/2-9-2013 και αριθ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012 ),στους μαθητές της Στ΄ τάξεως, που σύντομα θα αποφοιτήσουν από το Δημοτικό και θα εγγραφούν στην Α΄ Γυμνασίου,δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν ξανά Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Η Γλώσσα αυτή θα μπορούσε να είναι και διαφορετική από αυτήν που διδάχτηκαν στο Δημοτικό.\ Το γεγονός ότι στο Δημοτικό ένας.

 • ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ

  Δευτεροβάθμια

  Θ ΕΜΑ: “ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ” Α) Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου. 1. Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 70-100 λέξεων για την Α΄τάξη και 100-130 λέξεων για τις Β΄ και Γ΄τάξεις. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν : α) Σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες αξιολογείται η κατανόηση του κειμένου.

 • Τι προβλέπει η εγκύκλιος για επιλογή β’ ξένης γλώσσας στην Α’ Γυμνασίου

  Δευτεροβάθμια

  Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2121) που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, οι μαθητές διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική και για τη διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας ισχύει η με αρ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 253). Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, μετά την παραλαβή των απολυτηρίων και των ενυπόγραφων σημειωμάτων με την προτίμηση των μαθητών για.

 • Πώς εξετάζονται οι ξένες γλώσσες στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γυμνάσιο

  Δευτεροβάθμια

  Έγγραφο 51/13-5-2014 του Σχολικού Συμβούλου Αγγλικών της ΔΔΕ Φλώρινας Άρθρο 10/Π.Δ. 465/1981 Επιλογή θεμάτων των γραπτών εξετάσεων Παρ. 2. Στο μάθημα της ξένης γλώσσας ζητείται από τους μαθητές : α) Η απάντηση σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του περιεχομένου διδαγμένου κειμένου, που δίνεται πολυγραφημένο ή γραμμένο στον πίνακα και αποτελείται από 70 – 100 λέξεις στην Α’ τάξη και από 100 – 130 λέξεις στις Β’ και Γ’ τάξεις.

 • Επιλογή Ξένης Γλώσσας στην Α Λύκειου

  Δευτεροβάθμια

  Οι μαθητές που το σχολικό έτος 2014-15 θα φοιτήσουν στην Α Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με δήλωσή τους, την Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν να διδαχτούν στην Α΄ Λυκείου ως μάθημα Γενικής Παιδείας, αρκεί να την έχουν διδαχτεί στο Γυμνάσιο (Υπ. Απόφαση 32239/Γ2/23-03-2012 και ΦΕΚ 1163/10-04-2012).

 • Οι αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθημάτων της Α Λυκείου.

  Δευτεροβάθμια

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δείτε εδώ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ «1 α Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται: i) Γενικός βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και ii).

 • Οδηγίες για τις προαγωγικές εξετάσεις Α’ Λυκείου στις ξένες γλώσσες

  Δευτεροβάθμια

  Εξετάσεις Α Λυκείου Τράπεζα θεμάτων 2013-2014 Oδηγό για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Α’ Λυκείου, εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με το ΙΕΠ και τις οδηγίες που εστάλησαν προς όλους τους καθηγητές που θα ασχοληθούν με τη διαμόρφωση των ερωτημάτων, τα θέματα, τα οποία είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα.

 • Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 – Ξένες Γλώσσες

  Δευτεροβάθμια

  Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 Για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2013-14 έχουν ληφθεί υπόψη τα Α.Π. του Λυκείου, το ΠΔ 60 (ΦΕΚ 66/30-3-2006) και τα εγκεκριμένα εγχειρίδια για τη διδασκαλία της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής στην Α΄ Λυκείου (σχ. Έτους 13-14). Περιλαμβάνονται τέσσερα (4) θέματα (ή άλλως δοκιμασίες) διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο τον έλεγχο κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου.

Back to Top